Privacybeleid

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Praktijk Moonvalley omgaat met het verzamelen, het beheer en het gebruik van persoonlijke informatie die u mogelijk via deze site en alle andere vormen van communicatie ter beschikking stelt. Lees de verklaring aandachtig door voordat u via deze site informatie gebruikt of aanbiedt. Deze site is uitsluitend gericht op bewoners van Nederland.

Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van mijn privacybeleid. Als u via deze site informatie verschaft, stemt u in met het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van die informatie volgens mijn privacybeleid.

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer deze vrijwillig worden aangeboden door bezoekers van deze site en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verleend en door de diensten belast met het behandelen van uw aanvraag.

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing of ongevraagde vervolginformatie tenzij u mij daarvoor toestemming heeft verleend.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik binnen Praktijk Moonvalley voor verdere behandeling overeenkomstig het doel (de doelen) waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld en die ermee hebben ingestemd deze vertrouwelijk te behandelen.

Mijn diensten vereisen bij contact en inschrijving een enkele registratievorm, zodat ik u kan contacteren. Als u besluit niet te communiceren wie u bent, kan ik geen contact met u opnemen of een inschrijving voor de cursus niet accepteren. Als u zich bekendmaakt, dient u bepaalde velden in te vullen. Als u anoniem wilt blijven kan ik uw aanvraag mogelijk niet in behandeling nemen.

Ik doen mijn uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om zoekraken, misbruik, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking, verandering en vernietiging te voorkomen. De informatie die ik via deze site verzamel is overwegend anonieme informatie, zoals gegevens over de pagina’s die u bezoekt en de zoekopdrachten die u uitvoert.

Deze website maakt gebruik van Internet Protocoladressen (IP-adressen), die algemeen worden beschouwd als niet-persoonlijke adressen. Ze worden uitsluitend gebruikt om problemen met mijn server op te sporen, globale informatie te verzamelen, te bepalen welke route voor uw computer de snelste is om op onze site te komen en voor het beheer en de verbetering van deze site.

Deze site maakt gebruik van cookies en internet tags om de navigatie op de website te vereenvoudigen en om de registratieprocedure efficiënt te laten verlopen. Ingeval u zich zorgen maakt omtrent het gebruik van cookies, kan ik u melden dat de meeste browsers de mogelijkheid bieden cookies te weigeren. In de meeste gevallen kan een bezoeker een cookie weigeren en toch volledig gebruikmaken van mijn website.

U behoudt het recht tot toegang tot de door u verstrekte gegevens via deze site en u kunt ten alle tijden uw gegevens wissen, corrigeren of wijzigen door mij een e-mail te sturen via deze site of door een brief te sturen aan: Linda de Geus, Praktijk Moonvalley, Hoofdweg 116, 9945 PK Wagenborgen.

Overeenkomstig de regelgeving ter bescherming van persoonlijke gegevens is dat een individueel recht dat uitsluitend kan worden uitgevoerd door de persoon die deze persoonlijke gegevens heeft verstrekt: uit veiligheidsoverwegingen zal de betrokken dienst uw identiteit controleren met als doel dat er geen vertrouwelijke informatie die alleen u aangaat wordt doorgegeven aan iemand anders dan uzelf.

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat ik geen zeggenschap heb over andere sites en dat mijn privacybeleid in geen geval van toepassing is op die sites. Ik raad u aan om van iedere site die u bezoekt de privacyverklaring te lezen. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze praktijken.

De website waarop dit privacybeleid van toepassing is, is niet specifiek ontworpen of bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke aansprakelijkheid. Mijn beleid is erop gericht in geen geval informatie te verzamelen en te beheren van personen onder de 13 jaar.

Het is verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, schandaliserend, obsceen, schadelijk, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal op de site te plaatsen of door te zenden, evenals enig ander materiaal dat beschouwd kan worden als gedrag of het aanmoedigen van gedrag dat als strafbare handeling kan worden aangemerkt, aanleiding zou geven tot burgerlijke ongehoorzaamheid of anderszins een schending van de wet zou betekenen. Ik zal volledige medewerking verlenen aan autoriteiten of aan enig gerechtelijk onderzoek waarbij mij wordt verzocht of bevolen om de identiteit te onthullen van personen die dergelijke informatie op de site hebben geplaatst.

Ik behoud mij het recht voor deze verklaring op ieder willekeurig moment te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van deze privacyverklaring vermeld. U dient deze pagina derhalve van tijd tot tijd te raadplegen, zeker ingeval u persoonlijke gegevens wilt verstrekken.

Voor vragen of klachten over de naleving van mijn privacybeleid of indien u aanbevelingen of adviezen wilt verstrekken die de kwaliteit van mijn privacybeleid ten goede komen verzoek ik u een e-mail te zenden aan info@moonvalley.nl.